Archive for Styczeń, 2011

Posted by admin On Styczeń - 11 - 2011 Skomentuj

Ważnym białkiem dla HR jest eukariotyczny RadSl lub jego prokariotyczny odpowiednik, np. RecA występujący u E. coli. Białka te, nazywane rekombinazami, odpowiadają za rozpoznawanie homologicznych sekwencji w cząsteczkach DNA i umożliwiają parowanie jednoniciowego fragmentu zakończonego wolnym końcem 3 z odpowiednią nicią w nieuszkodzonej cząsteczce DNA. Rekombinazy mają aktywność ATPazową, wykorzystywaną w procesie wymiany nici. Cząsteczki białka RadSl, podobnie jak RecA, mają także zdolność oddziaływania ze sobą i tworzenia filamentów zbudowanych z wielu podjednostek. Monomery tych filamentów ułożone są helikalnie i wiążą zarówno jednoniciowy, jak i dwuniciowy DNA. Dwuniciowy DNA, owijając się wokół filamentów, zmienia swoją strukturę drugorzędową ulegając przy tym  [ Read More ]