Archive for Marzec, 2011

Posted by admin On Marzec - 12 - 2011 Skomentuj

DNA ulega nieustannym uszkodzeniom, zarówno spontanicznym, np. na skutek działania aktywnych form tlenu lub pękania wiązań, jak i wynikającym z działania czynników zewnętrznych, np. promieniowania UV, promieniowania jonizującego lub mutagenów obecnych w pożywieniu. Oblicza się, że w każdej komórce człowieka powstaje w ten sposób od 104 do 106 uszkodzeń DNA dziennie. Ekspozycja na czynniki powodujące uszkodzenia DNA jeszcze zwiększa tę liczbę. Gdyby każde z uszkodzeń zostało przekształcone w mutację, ludzkie geny w bardzo krótkim czasie przestałyby prawidłowo funkcjonować. Tak jednak się nie dzieje, o czym świadczy to, że u większości ludzi geny działają bez większych zakłóceń przez kilkadziesiąt lat. Bierze  [ Read More ]