Archive for Maj, 2011

Posted by admin On Maj - 14 - 2011 Skomentuj

Jak wspomniano już wcześniej, podstawową rolą rekombinacji jest usuwanie dwuniciowych pęknięć w DNA. Jednym ze sposobów usuwania tych pęknięć jest opisana wyżej HR. Wymaga ona, aby w rejonie rekombinacji znalazła się nieuszkodzona, homologiczna cząsteczka DNA. W komórkach ssaków taka sytuacja jest ograniczona do późnej fazy S oraz fazy G2. Z tego względu większość dwuniciowych pęknięć w DNA usuwana jest na innej drodze, poprzez rekombinację niehomologiczną (NHEJ). W odróżnieniu od HR, opierającej się na homologii sekwencji rekombinujących cząsteczek DNA, NHEJ nie wymaga homologii i wykorzystuje do rozpoznania jedynie chemiczne właściwości końców DNA. Z tego względu, a także z powodu częstych modyfikacji  [ Read More ]