Bez Kategorii | Biologia

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

W skali makrocząsteczek oscylacje te i przemieszczanie się tRNA wynikają z ruchów Browna i związane są z mobilnością termodynamiczną. Mała masa rybosomu przekłada się na małą bezwładność. Mała bezwładność, intensywne ruchy Browna ligandów i własne oscylacje cieplne rybosomu powodują, iż z punktu widzenia fizyki rybosomy nie wydają się maszynami mechanicznymi zdolnymi do kumulowania energii i przetwarzania jej następnie w prasę użyteczną. Sądzi się więc, że sposób działania rybosomu polega w istocie na skanalizowaniu przemieszczeń dyfuzyjnych. Uważa się, że prowadzący translację rybosom jest maszyną molekularną, ale wielce swoistą, bo pracującą na zasadzie zapadki termicznej (ang. termal ratchet machinę). W tego typu  [ Read More ]