Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Długość telomerów może się zmieniać dzięki kilku różnym mechanizmom: rekombinacji, działaniu egzonukleaz lub delecji. Jednak najpowszechniejszym mechanizmem jest wydłużanie telomerów przez rybonukleoproteinowy enzym -telomerazę. Telomeraza jest zbudowana z dwóch składników: odwrotnej transkryptazy oraz RNA zawierającego odcinek służący jako matryca dla powtórzeń telomerowego DNA. Białko odwrotnej transktyptazy jest zasocjowane z innymi białkami, których obecność in vivo jest konieczna dla prawidłowego zachowania telomerów. W wypadku ludzkiej odwrotnej transkryptazy (hTERT) są to białka oraz dyskeryna. Działanie telomerazy polega na wydłużaniu jednoniciowego odcinka DNA bogatego w G. RNA będący składnikiem telomerazy zawiera odcinek komplementarny do tego odcinka. Wykorzystując RNA jako matrycę odwrotna transkryptaza wielokrotnie przepisuje krótką sekwencję stanowiącą powtarzalny motyw. Szczegóły powstawania komplementarnej nici bogatej w C nie są dokładnie znane. Telomeraza jest konstytutywnie aktywna u większości jednokomórkowych eukariotów, jednak u człowieka zachowuje aktywność tylko w intensywnie proliferujących komórkach. Regulacja aktywności telomerazy dotyczy odwrotnej transkryptazy; składnik RNA jest bowiem wyrażany we wszystkich komórkach na podobnym poziomie.