Posted by admin On Marzec - 1 - 2013 Możliwość komentowania Park to też przyroda została wyłączona

Jednym z najpiękniejszych parków narodowych w naszym kraju z całą pewnością jest Białowieski Park Narodowy. Jego początki szacuje się na rok 1921, kiedy to na jego terenie powstał rezerwat obejmujący 4594 hektary. Wówczas pod ochroną znajdował się ponad hektar tego terenu. Dopiero w 1932 roku rezerwat zmieniono na Park Narodowy w Białowieży. Swoją obecną nazwę Park posiada dopiero od roku 1947. W sercu Puszczy Białowieskiej znajduje się rezerwat ścisły. Na tym terenie obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i istnieje po to, by zapewnić naturalną ochronę występującym na jego terenie roślinom i zwierzętom. Do najbogatszej grupy organizmów, które można znaleźć na terenie Parku należy zaliczyć grzyby, których można tutaj znaleźć ponad tysiąc gatunków. Samych grzybów kapeluszowych znajduje się tu ponad 450 gatunków, a hub około 150 gatunków. Jeśli zaś chodzi o faunę w rezerwacie ścisłym to liczy ona ponad osiem tysięcy gatunków, wśród których najwięcej jest bezkręgowców. Szkodliwy wpływ działalności człowieka w poprzednich stuleciach doprowadził do zniknięcia z obszaru rezerwatu między innymi takich gatunków zwierząt jak rosomak, tur, turpan czy sokół wędrowny.