Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

W skali makrocząsteczek oscylacje te i przemieszczanie się tRNA wynikają z ruchów Browna i związane są z mobilnością termodynamiczną. Mała masa rybosomu przekłada się na małą bezwładność. Mała bezwładność, intensywne ruchy Browna ligandów i własne oscylacje cieplne rybosomu powodują, iż z punktu widzenia fizyki rybosomy nie wydają się maszynami mechanicznymi zdolnymi do kumulowania energii i przetwarzania jej następnie w prasę użyteczną. Sądzi się więc, że sposób działania rybosomu polega w istocie na skanalizowaniu przemieszczeń dyfuzyjnych. Uważa się, że prowadzący translację rybosom jest maszyną molekularną, ale wielce swoistą, bo pracującą na zasadzie zapadki termicznej (ang. termal ratchet machinę). W tego typu mechanizmie energia do przemieszczania mas pochodzi z fluktuacji termicznych. Wiązanie ligandów i hydroliza GTP oraz synteza wiązań peptydowych pełnią tu rolę „Demona Maxwella”, porządkując brownowskie fluktuacje tym samym doprowadzają do wektorowego przemieszczania się cząsteczek aminoacyło-tRNA i odczytania kodu.