Posted by admin On Marzec - 29 - 2012 Skomentuj

Poszukiwanie elementów struktury tRNA odpowiedzialnych za swoistość aminoacylacji przeprowadzili Ya-Ming Hou i Schimmel. Analizowali oni efekty zmian struktury trzech tRNA supresorowych E. coli – tRNA. Wszystkie trzy tRNA wywołują supresję mutacji amber. Układ doświadczalny polegał na analizie supresji mutacji amber w E. coli, prowadzącej do auksotrofii tryptofanowej. Wprowadzenie do komórki plazmidu niosącego alaninowy tRNA supresorowy przywracało zdolność wzrostu na pożywce bez tryptofanu; plazmidy niosące pozostałe supresory nie dawały tego efektu. Mutageneza kierunkowa genu tRNA supresorowego wskazała, że efekt supresji znika, gdy w cząsteczce tRNA zostanie zlikwidowana nietypowa para G3:U70, zlokalizowana w ramieniu aminokwasowym. Wiele innych zmian w różnych rejonach cząsteczki nie powodowało żadnego efektu. Autorzy uznali, że znaczy to, iż akurat para G3:U70 może być odpowiedzialna za swoistość rozpoznania przez syntetazę alaninową. Wprowadzili więc tę parę w odpowiednim miejscu pozostałych dwu supresorów, które były przedtem nieaktywne (wstawiają cysteinę lub fenyloalaninę, a nie alaninę).