Posted by admin On Luty - 26 - 2013 Możliwość komentowania Więcej biologii w szkołach została wyłączona

Od przyszłego roku szkolnego, uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, będą mieć w programie nauczania więcej godzin lekcji biologii. Przedmiot ten do tej pory występował zaledwie raz w tygodniu. Jedna godzina lekcyjna to stanowczo za mało, by wprowadzić dzieci i młodzież w tajniki otaczającego ich świata. Przez wprowadzenie większej liczby godzin, nauczyciele będą mieć możliwość głębszego rozwijania wielu ważnych tematów, w tym chociażby budowy i funkcjonowania człowieka. Na ten dział przewidzianych jest aż sześć godzin lekcyjnych. Przez zgłębianie zagadnień przydatnej nauki, jaką jest biologia, uczniowie będą mogli się więcej dowiedzieć, a także rozwijać samodzielnie te z tematów, które je najbardziej interesują. Od lat należy do nich chociażby genetyka, która jest najbardziej dynamiczną dziedziną biologii. Zmienia się ona ciągle dzięki postępowi technicznemu, a także coraz to nowszym odkryciom w tej dziedzinie. Wbrew przekonaniu wielu nauczycieli, zainteresowanie biologią wśród uczniów jest bardzo duże. Nawet jeśli nie okazują oni tego na lekcjach, ma to miejsce w postaci samodzielnego zgłębiania wybranych tematów w domach. Świadczy to o sporym zainteresowaniu otaczającą ich rzeczywistością, w tym przede wszystkim tajemnicami życia człowieka.